Covid-19 мерки,
правила и стандарти за хигиена и безопасност

Скъпи гости, 

Вашата сигурност е наш основен приоритет, за това екипът ни прие допълнителни противоепидемични мерки за превенция и контрол на територията на комплекса и на прилежащите обекти, всички съобразени и съгласно насоките на здравните органи.

Правила за гостите

Дезинфекция на ръцете – задължителна при влизане в общите части на хотелите, асансьорите и ресторантите на указаните места

Дистанция между гостите – спазвайте дистанция от 1,5 м от другите гости и от служителите на обекта

Политика за работа на рецепция – съобразявайте се с ограниченията за достъп и брой гости на рецепция при пристигане, настаняване, напускане или по друг повод

Вход-Изход – Задължително спазване на еднопосочно регулирано движение използвайте обозначените за целта входове и изходи.

Асансьори – асансьорите могат да бъдат използвани от не повече от двама души едновременно

Движение в ресторантите – спазвайте ограниченията за достъп и указанията за движение в ресторантите.

Задължително носене на лични предпазни маски .