политика за защита на личните данни

GDPR политики за сигурност

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лични данни на физически лица и задълженията на администраторите на данни да въвеждат подходящи технически и организационни мерки, гарантиращи обработването на данни в съответствие с този регламент хотел Оазис Дел Маре предприема необходимите мерки и действия, за да спазва регламента.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ , КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

За целите на настаняването и съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма сме задължени да водим регистър със следната информация – дата, име, ЕГН,дата на раждане, пол, гражданство, номер на валиден документ за самоличност, държава издала документа за самоличност, етаж. Стая, пристигнал на дата, отпътувал на дата, брой нощувки, ползване на туристически пакет.

В на територията на обекта се използва видео наблюдение

В процеса на резервация са необходими три имена, телефонен номер и имейл. Предоставяйки ги Вие се съгласявате да се използват  във връзка с резервацията и последващото настаняване и за маркетингови цели.

Съгласно резервационната ни политика е необходимо да предоставите данни от кредитна/ дебитна карта – вид, номер, картодържател, валидност. Информацията, която предоставяте е криптирана и защитена от достъп на неоторизирани лица.

ЗА КАКВО ИЗПОЛВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НА КОЙ ГИ ПРЕДОСТАВЯМЕ

Събираме и обработваме лични данни само и единствено във връзка със законови изисквания, Изготвяме регистър съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма, Изготвяме фактури, като попълваме необходимите реквизити съгласно Закона за счетоводството

Видеонаблюдението използваме за гарантиране сигурността и спокойствието на гостите

Личните данни се унищожават след законово установения срок за съхранение