Контакти

с. Лозенец,
ул. Изворна 12

Контактна форма

Събраните лични данни се предоставят на държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания, в които се посочва основанието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни    *Прочетох и се съгласявам с условията и политиките на сайта. Съгласявам се данните ми да бъдат използвани и за маркетингови цели.