Нестинарски танци в село Българи

Красивият танц върху жарава е магическо преживяване, което трябва да видите поне веднъж в живота.Нестинарството е един от най-старите български ритуали, който в миналото е бил практикуван не само в България, но и в Беломорска Тракия. Днес практикуването на този обред, включен през 2009 г. в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, се е запазило автентично само в няколко села в планината Странджа – Българи, Кости, Бродилово – провежда се всяка година на 3 юни.